wyszukiwarka
newsletter
language:
Strona główna > Media > Media o nas > Uniserv ma zlecenia od Orlenu; czeka na układ z wierzycielami
Uniserv ma zlecenia od Orlenu; czeka na układ z wierzycielami
Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak) | 15-04-2013 08:36

Spółki z grupy Uniserv wybudują na zlecenie konsorcjum Orlen Projekt 160-metrowy komin oraz silos na gips na potrzeby instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni PKN Orlen w Płocku - poinformował portal wnp.pl Artur Nizioł, prezes i właściciel znajdującego się w upadłości Uniservu. Dodał, że spółka oczekuje na zamknięcie i zatwierdzenie listy wierzycieli.

W połowie marca PKN Orlen podpisał z konsorcjum Orlen Projekt oraz Fisia Babcock Environment na budowę "pod klucz" odsiarczania w Płocku. Wartość inwestycji wyniesie ponad 410 mln zł., a jej oddanie do eksploatacji jest planowane pod koniec 2015 r.

Z generalnym wykonawcą inwestycji konsorcjum Uniservu oraz zależnej od niego spółki Uniserv-Piecbud podpisało dwie umowy. Obejmują one zaprojektowanie i budowę odpowiednio komina oraz silosu na gips, a ich łączna wartość wynosi ponad 66 mln zł brutto.

- Nowy komin będzie posiadał trzy przewody stalowe, a jego żelbetowy trzon, który zostanie wzniesiony w technologii ślizgowej, osiągnie wysokość 160 metrów - poinformował wnp.pl Nizioł.

- Natomiast silos o pojemności 5,8 tys. metrów sześc. będzie pełnił funkcję magazynu buforowego gipsu, a jego górna część będzie wykorzystywana jako stacja odwadniania gipsu. Silos będzie posiadał średnicę wewnętrzną 25 metrów oraz wysokość około 48 metrów. Podobnie jak komin, silos zostanie zbudowany w technologii ślizgowej - dodał.

Nizioł wskazał, że Uniserv oczekuje na zamknięcie i zatwierdzenie listy wierzycieli, gdyż dopiero na jej podstawie będą mogły zostać przeprowadzone konkretne uzgodnienia dotyczące warunków układu. Spółka liczy na to, że w drugim półroczu uda się doprowadzić do głosowania nad układem z wierzycielami.

- Dla finansowego wsparcia procesu układowego prowadzone są niezależne rozmowy z kilkoma potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w Uniserv. Ewentualnie pozyskane środki zostałyby w części przeznaczone dla wierzycieli na znaczącą, pierwsza ratę spłaty, a reszta na kapitał obrotowy niezbędny dla bieżącej działalności - powiedział Nizioł.

Dodał, że spółka podpisała w ostatnim czasie z jednym ze swoich klientów, po wielomiesięcznych negocjacjach, ugodę, na mocy której otrzyma pieniądze za wykonane zadanie, a do tej pory jeszcze nierozliczone.

- Uniserv odzyska również zwrot środków zatrzymanych tytułem kar umownych za rzekomą, nieterminową realizację zadania, oraz zwrot pieniędzy z pociągniętej przez klienta gwarancji bankowej - stwierdził Nizioł.

- Ponadto strony zrzekły się wobec siebie wszelkich roszczeń, zarówno istniejących w chwili zawierania ugody, jak i mogących powstać w przyszłości, poza roszczeniami wynikającymi z udzielonej przez Uniserv gwarancji i rękojmi. Łączna kwota środków które wpłyną na konto spółki to ponad 4 mln zł - wskazał prezes.

Poinformował, że zależny Uniserv-Piecbud niedawno z sukcesem zakończył proces niepublicznej emisji obligacji. - Spółka sprzedała w ciągu kilku dni obligacje za całą zaoferowaną kwotę 5,6 mln zł, a zainteresowanie było większe niż wielkość oferty. Obligacje te będą w najbliższym czasie wprowadzane na warszawską giełdę na rynek Catalyst. Pozyskane środki posłużą na kapitał obrotowy dla realizacji kontraktów - wyjaśnił Nizioł. Dodał, że z uwagi na dużą dynamikę wzrostu wartości portfela zamówień pod uwagę jest brane przekształcenie Uniservu-Piecbud z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, a następnie jej wejście na NewConnect.

Sąd Okręgowy w Katowicach pod koniec grudnia 2012 r. wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Uniservu z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Spółka złożyła do sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu w połowie października 2012 r. Głównym powodem były nieuregulowane przez Hydrobudowę Polska płatności za prace, które Uniserv realizował na jej zlecenie na budowie terminalu LNG w Świnoujściu.

Z powodu kłopotów z Hydrobudową banki odmówiły spółce dostępu do kapitału, a spłatę kredytów obrotowych wyegzekwowały z płatności spływających do Uniservu. W ten sposób powstała luka w bieżącym finansowaniu firmy, której z czasem spółka nie była w stanie pokryć.

Dodatkowo sytuację pogorszyło to, że firma - nie mogąc wystawiać gwarancji bankowych - była zmuszona pozostawiać u klientów jako zabezpieczenie kaucje w gotówce.

We wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego Uniserv złożył następujące propozycje układowe:
- wierzytelności do kwoty 10.000 zł - spłata jednorazowa
- wierzytelności ponad 10.000 zł do 500.000 zł - redukcja o 40 proc.
- wierzytelności przekraczające 500.000 zł - redukcja o 50 proc.

Uniserv zaproponował także rozłożenie spłaty wierzytelności objętych układem na 16 kwartalnych rat. Wierzytelności spółki wskazane do układu opiewały na kwotę ok. 26 mln zł.

Uniserv specjalizuje się w budowie chłodni kominowych, kominów oraz silosów. W ostatnich latach zrealizował m.in. 133-metrową chłodnię kominową w Elektrowni Łagisza, 150-metrowy komin w Elektrowni Kozienice oraz dwa kominy w Elektrociepłowni Siekierki - 170- i 200-metrowy.Źródło: pdf
 
notatnik
dodaj do notatnika
Uniserv ma zlecenia od Orlenu; czeka na układ z wierzycielami
 
Copyright © 2007 Uniserv