wyszukiwarka
newsletter
language:
Strona główna > Media > Media o nas > Uniserv dostał od sądu szansę na ratunek
Uniserv dostał od sądu szansę na ratunek
Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  04-01-2013 09:06
 
Sąd Okręgowy w Katowicach przychylił się do wniosku Uniservu i wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami - poinformował portal wnp.pl Artur Nizioł, prezes i właściciel firmy. Dodał, że dzięki decyzji sądu spółka może wrócić do rozmów z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do Uniservu.

Uniserv specjalizuje się w budowie chłodni kominowych, kominów oraz silosów. W ostatnich latach zrealizowała m.in. 133-metrową chłodnię kominową w Elektrowni Łagisza, 150-metrowy komin w Elektrowni Kozienice oraz dwa kominy w Elektrociepłowni Siekierki - 170- i 200-metrowy.

Spółka złożyła do sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu w połowie października 2012 r. Głównym powodem jest nieuregulowanie przez Hydrobudowę Polska płatności za prace, które Uniserv realizował na budowie terminalu LNG w Świnoujściu.

Z powodu kłopotów z Hydrobudową banki odmówiły spółce dostępu do kapitału, a spłatę kredytów obrotowych wyegzekwowały z płatności spływających do Uniservu. W ten sposób powstała luka w bieżącym finansowaniu firmy, której z czasem spółka nie była w stanie pokryć.

Dodatkowo sytuację pogorszyło to, że firma - nie mogąc wystawiać gwarancji bankowych - była zmuszona pozostawiać u klientów jako zabezpieczenie kaucje w gotówce.

Nizioł podkreślił, że otwarcie postępowania układowego umożliwia kontynuowanie przez Uniserv działalności operacyjnej. Natomiast zawarcie, zatwierdzenie i wykonanie układu pozwoli wierzycielom na odzyskanie znaczącej części wierzytelności.

We wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego Uniserv złożył następujące propozycje układowe:
- wierzytelności do kwoty 10.000 zł - spłata jednorazowa
- wierzytelności ponad 10.000 zł do 500.000 zł - redukcja o 40 proc.
- wierzytelności przekraczające 500.000 zł - redukcja o 50 proc.

Uniserv zaproponował także rozłożenie spłaty wierzytelności objętych układem na 16 kwartalnych rat. Wierzytelności spółki wskazane do układu opiewały na kwotę ok. 26 mln zł.

Nizioł poinformował, że Uniserv realizuje aktualnie wszystkie zawarte kontrakty i wszystkie zlecenia są rentowne.

- W bieżącym roku m.in. dokończona zostanie budowa chłodni kominowej dla firmy Alpiq w czeskim Kladnie. Obecnie Uniserv ubiega się w przetargach o nowe kontrakty o łącznej wartości rzędu 300 mln zł. O niektóre firma walczy samodzielnie, ale o większość - z uwagi na obecną sytuację spółki i wymogi specyfikacji - ubiegamy się w konsorcjach lub jako nominowany podwykonawca - powiedział wnp.pl Nizioł.

Dodał, że wartość kolejnych, zbliżających się w 2013 r. przetargów na prace, o które będzie ubiegać się Uniserv, jest szacowana łącznie na ok. 300-400 mln zł.

- To przede wszystkim tematy w zakresie zaprojektowania i wybudowania chłodni kominowych, chłodni wentylatorowych i kominów, a ich realizacja planowana jest na lata 2013-2017. Pomimo trudnej sytuacji finansowej spółka utrzymała zarówno potencjał projektowy, jak również niezbędna załogę i specjalistyczny sprzęt potrzebny do realizacji takich projektów - zaznaczył Nizioł.

Prezes podkreślił, że wraz z otwarciem postępowania układowego możliwy jest powrót do zawieszonych rozmów z inwestorami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do Uniservu.

- Obecnie rozpoczyna się czas wielkich inwestycji w energetyce do których spółka przygotowywała się przez ostatnie lata. Jedyną rzeczą, która blokuje samodzielne startowanie w przetargach - po wycofaniu się banków z finansowania firmy - jest brak możliwości przedłożenia gwarancji bankowych dla dużych kontraktów - wskazał Nizioł.

- Są to przetargi organizowane przez generalnych wykonawców, którzy będą budować nowe bloki energetyczne, więc nie są to przetargi publiczne i obecna sytuacja nie wyklucza Uniservu z brania w nich udziału. W 2012 r. została przeprowadzona restrukturyzacja, która znacząco obniżyła koszty stałe, co istotnie poprawiło konkurencyjność przygotowywanych ofert - dodał.

Nizioł zaznaczył, że kluczowe dla przyszłości Uniservu będzie pierwsze półrocze 2013 r., kiedy będą zarówno prowadzone rozmowy z wierzycielami w celu doprowadzenia do zawarcia układu oraz przetargi na kilka dużych projektów, jak i rozmowy z inwestorami.

- W drugim półroczu 2013 r. spodziewane są pierwsze rozstrzygnięcia w sprawach sądowych założonych przez Uniserv w celu odzyskania należności za wykonane prace. Pozytywne dla przyszłości spółki są również sygnały otrzymane od klientów, którzy deklarują, że dla zapewnienia w przyszłości konkurencji na rynku budowy chłodni i kominów są zainteresowani wsparciem spółki, aby wyszła z obecnych tarapatów - podsumował prezes.


Źródło: pdf
 

notatnik
dodaj do notatnika
Uniserv dostał od sądu szansę na ratunek
 
Copyright © 2007 Uniserv