wyszukiwarka
newsletter
language:
Strona główna > O firmie > UNISERV w organizacjach
UNISERV w organizacjach

UNISERV S.A. jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz biznesowych. Działanie w ramach tych organizacji sprzyja integracji kadry inżynierskiej, a tym samym wymianie doświadczeń zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nasze uczestnictwo daje nam również okazję do wzmocnienia pozycji Firmy, jako odpowiedzialnego i wpływowego partnera biznesowego. Jesteśmy członkiem następujących organizacji:

ORGANIZACJE POLSKIE

IGEOŚ logo Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Działania Izby dotyczą przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju oraz zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. W 2002 roku członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska został Prezes Uniserv S.A. – Artur Nizioł.
Akademicko - Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa
Akademicko - Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa
Organizacja zrzeszająca w swym składzie dyrektorów oraz kierownictwo krajowych przedsiębiorstw hutniczych, przedstawicieli wyższych uczelni kształcących kadry dla hutnictwa, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, urzędów centralnych oraz przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z przemysłem stalowym. Od 2007 roku w prezydium zarządu Stowarzyszenia na stanowisku wice przewodniczącego zasiada Artur Nizioł.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii  Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.
Polsko - Rosyjska Izba Handlowo - Przemysłowa  Polsko - Rosyjska Izba Handlowo - Przemysłowa
Głównym celem Izby jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, przede wszystkim zaś pomiędzy partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej.
 
notatnik
dodaj do notatnika
O firmie
 
Copyright © 2007 Uniserv