wyszukiwarka
newsletter
language:
Badania i rozwój
Dbamy o ciągły rozwój naszych rozwiązań inżynierskich i sukcesywnie poszarzamy ofertę firmy o kolejne produkty. Od niedawna oferujemy pełne wykonawstwo chłodni suchych sprawdź »

Prowadzimy również prace badawczo-rozwojowe w zakresie pozyskiwania energii w małych źródłach wytwórczych, w tym energii ze źródeł odnawialnych. Prace nad tymi zagadnieniami realizujemy w kilku obszarach.

Pierwszym z nich jest opracowanie kompletnej technologii pozyskiwania biogazu z biomasy rolniczej. Wraz z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej stworzyliśmy konsorcjum naukowo-przemysłowe w ramach którego realizujemy projekt wysokosprawnej instalacji do wytwarzania i zagospodarowania biogazu rolniczego więcej »

Drugim obszarem działań rozwojowych jest utylizacja odpadów poprzez ich zgazowanie. Dysponujemy licencjami na stosowanie opatentowanych rozwiązań technologicznych do zgazowania osadów powstałych w wyniku oczyszczania wód w oczyszczalniach ścieków. Równolegle prowadzimy prace związane z wdrożeniem technologii pozyskiwania gazu syntezowego ze zgazowania odpadów komunalnych.

Prowadzimy także prace nad wykorzystaniem gazu koksowniczego jako paliwa w układach wysokosprawnej kogeneracji. Przygotowujemy gotowe projekty dla konkretnych lokalizacji, które obejmują zarówno stronę techniczną jak i zagadnienia związane z ich finansowaniem.
notatnik
dodaj do notatnika
Dowiedz się więcej
 
Copyright © 2007 Uniserv